OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Fina bolaget Zaptec följer analysen som gjordes för ett litet tag sedan. får se hur lågt den skall med tanke på världssituationen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.