jakobsson

ZAPTEC MOT 90 KR. (MITTEN PÅ APRIL-MAJ)

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
Gjorde en enklare teknisk analys av zaptec. Tror vi kan se en fin uppsida upp emot 90 nok . Innan nästa stora nedgång/A-B-C rörelse. Tror däremot att det kan bli så att vi bara kommer runt 75 nok pga av sell off osv . Därför jag delat upp den i två olika targets. Tror detta kommer vara utspelat fram emot slutet av april/maj. Är opptemistisk mot zaptec fundamentalt också. Tror dem är helt rätt i tid. Med dessa ord så har jag tagit en possetion i Zaptec och det ska bli otroligt kul att se vad framtiden har att ge!
(Analysen stämmer inte prick, mycket klotter från mig i den också)
(ska ej ses som köprek, bara mina åsikter kring bolaget)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.