Fugista

ZAPTEC (4h) start av ny impulsfas (kortsiktigt bullish)

OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Jag har på senaste haft utkik på zaptec & velat ta swing här. Nu har vi kunnat bevittna en stängning över det nedåtgående trendtaket, EMA25 & SMA100

Vi kan nu klart & tydligt identifiera att rekylvåg C avslutades perfekt på fib 0,618. Det starkaste fib stödet. MACD har även vänt bullish

Jag förväntar mig ett kort framgångsrikt återtest på trendtaket vid öppning på måndag för att sedan ta fart mot våran nystartade impulsfas.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.