OGA4EVER

Zignsec

Lång
OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Nu är det dags för mjölk. Zignsec kan ta ta fart och få mjölken serverad. Behövs ingen beskrivning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.