contact22736

Zignsec swingtrade med tidshorisont på ca 2 v

OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Förhoppningsvis lyckas vi bryta det röda motståndet och klättra upp mot det blåa inom 2v. Idealt nått de gröna motståndet. Inköpt på 19,8 med mål kring 22 kr . Förutsättning att det röda motståndet bryts.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.