Stocklund_

Zwipe ser riktigt fin ut för en swing!

Lång
Stocklund_ Uppdaterad   
OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Zwipe ser ut som att den är redo för att börja klättra uppåt nu! Anser detta på grund av att det ser ut som att aktien precis gjort en ny "low" precis vid trendkanalens bott som den även gjort tidigare! Plus at aktien stängde över 15 dagars ema vilket ofta indikerar på att en upptrend har påbörjats.
Kommentera:
Macd och RSI ser för den delen riktigt bra ut också!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.