Utbildning och forskning

Vågrörelsebaserad analys

Wave-analysen baseras på idén att marknader följer specifika mönster som kallas vågor som är resultatet av en naturlig rytm av folkpsykologi som finns på alla marknader. Det finns flera avancerade vågteorier. Essensen av Elliott waves är att priserna växlar mellan impulsiva faser som etablerar trend- och korrigeringsfaser som återspeglar trenden. I sin mest grundläggande och raka form innehåller impulser 5 lägre graders vågor och korrigeringar innehåller 3 lägre graders vågor. NeoWave teori är en utvidgning av Elliott Wave-koncept, med målet att minska subjektiviteten.
 
Wolfe wave-mönstret innehåller 5 vågor där de första 4 definierar en kil och den sista sträcker sig bortom den här kilen. Denna sista vågen handlas vanligtvis och dess längd kan förutsägas baserat på tidigare vågor. Kondratieff Wave, även känd som K-våg eller lång våg, är ett cykelliknande fenomen som påverkar alla marknader. Dessa vågor kan vara mellan 45 och 60 år. TradingView har flera smarta Elliott Wave-ritverktyg som låter användare identifiera impuls- och korrektionsvågor på diagrammen och märka dem i någon av 15 grader.