Fractal

Handelsidéer 6
Skript 79

Förutsägelser och analys

Fractal

Fractaler är inte bara rikliga i naturen, de är också byggstenarna i trenderna. De är enkla men viktiga, upprepade formationer, självliknande över olika tidsramar och används av traders för att identifiera eller anpassa en trend (marknadens trend cirka 30% av tiden) för att kunna handla det lönsamt. När de är splittrade har de samma egenskaper som större mönster eller prisrörelser. Fractals marknaden får marknaden att gå, eftersom det tar tid för dem att bildas. De kan inkludera ett antal staplar, även om 5 är minimum.
 
Fractals utgör svängpunkterna på marknaden (skapade fraktalnivåer) och bearish fraktaler och bullutformade fraktaler skiljer sig åt. Det finns flera tradingstrategier baserade på dem, var och en med sina egna regler för entry och exit. Vissa traders använder dem för att rita trendlinjer. Bill Williams använder fraktaler i sitt tradingsystem och har utvecklat en indikator för att identifiera dem. Oavsett om de används ensamma eller i kombination med andra tekniker som Fibonacci levels, support & motstånd, eller andra indikatorer kan fraktaler vara användbara verktyg i en teknisk traders verktygslåda.