amg_nik

Sidledes härifrån för BTC?

BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Spontan, komparativ jämförelse av den 17-procentiga försäljningen under 25-26:e november med 3-4:e januari. Procentmässigt ligger båda försäljningarna i samma område (17% respektive 20.8%). Säljvolymen (som läses in via data från samtliga exchanges — se indikatorns beskrivning) är nästan exakt samma mängd vid båda tillfällena. Med ren PA ser vi också att veken på det senaste 4h-candlestick:et testar vad som tillsynes kan vara en lokal S/R-nivå. Sentiment verkar inte alltför negativt heller (CT). Trejdar vi sidledes här ett tag för att sedan fortsätta upp för den parabola supportkurvan? Diskutera gärna nedan!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.