Förutsägelser och analys

Pennant

En vimpel kan användas som ett inträdesmönster för att fortsätta en etablerad trend. Formationen uppträder vanligen efter en skarp prisrörelse som kan innehålla luckor (kända som vimpels mast eller stång) där vimpeln representerar en period av obeslutsamhet vid mittpunkten av hela rörelsen, med konsolidering av föregående sträcka. Priset ingår i en liten symmetrisk triangel som börjar brett och konvergerar till en punkt allteftersom mönstret utvecklas.
 
Hausse-vimplar kan bildas efter en uppåttrend, baisse-vimplar kan bildas efter en nedåttrend. Mönstret slutförs när priset bryter ut ur triangeln i riktning mot föregående trend, då det sannolikt fortsätter i denna riktning. Försiktiga handlare kan leta efter ytterligare bekräftelse på att trenden fortsätter. Målet kan beräknas med hjälp av tekniken att mäta längden på masten och förlänga den i utbrottets riktning. En vanlig stoppnivå ligger strax utanför vimpeln på motsatt sida av utbrottet. Vimplar bör inte misstas förtrianglar, vilka är distinkta prismönster