Säsongsvariation

Handelsidéer 1
Skript 11

Förutsägelser och analys

Säsongsvariation

Säsongssituationen är ett fenomen där priset genomgår liknande och förutsägbara förändringar under samma period inom varje kalenderår. Dessa förändringar kan ske under en viss meteorologisk säsong, växtsäsong, kvart, månad, semesterperiod eller lågtrafikperiod. Säsongshändelsen sker vanligtvis på råvarumarknaden. Till exempel finns det en säsongsmässig trend i efterfrågan på värmeolja, vilket pressar priserna högre när efterfrågan ökar och sänks när efterfrågan minskar. Det finns en säsongsmässig trend i utbudet av sojabönor (relaterat till såning, odling och skörd), påverkar pris och producerar mönster längs vägen.
 
Seasonality kan också hittas på andra marknader, som aktier, index och Forex och det finns vanligtvis grundläggande skäl bakom det. Att hitta säsongsmönster och använda dem för att förutsäga en trend, att filtrera tradingideer eller för att identifiera en ombytlig möjlighet kan ge traders en fördel. Observera att enskilda år kan variera och att seasonality i sig kan ändras. Oavsett om det används ensam eller i kombination med andra tekniker är säsongsmässighet ett användbart verktyg i en teknisk traders verktygslåda.