Investoz

UKOIL - risk för en halvering av oljepriset i höst-vinter

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
Oljepriserna har tidigare haft en förutsägbar säsongsmässig svängning. De steg på våren-sommaren, eftersom oljehandlare räknade med en större efterfrågan under just sommaren. När priset nådde en högre topp i slutet på augusti, sjönk priserna sedan under hösten och vintern drastiskt.

Oljepriset har blivit alltmer volatilt de senaste 20 åren, tack vare oväntade svängningar i de faktorer som påverkar oljepriset. Faktorer som påverkat oljepriserna, förutom säsongsmässiga svängningarna har annars varit:

* stigande amerikansk oljeproduktion
* minskad produktion för OPEC
* förstärkning av dollarn.

Corona -pandemin, påverkade kraftigt efterfrågan på olja när hela världsekonomin sattes i paus. Samtidigt som efterfrågan försvann, sköt oljeproduktionen i taket, vilket skapade stora lagringsbekymmer och priset på olja sjönk som en sten. För första gången i historien hamnade råoljeterminer på -40 $/fat och USOIL på 0, 01 $/fat när priset på oljan kollapsade.
Det är en fysisk verklighet på oljemarknaden att olja som pumpas upp måste konsumeras eller lagras. Annars kommer kostnaden för lagring av oljan så småningom att överstiga kostnaden för oljebolagen för att helt enkelt ge bort den till behövande eller till och med betala för att bli av med den.
Pandemin visade för första gången hur sårbart och ineffektivt olja är som energikälla, och sannolikheten för strandade oljetillgångar inom detta årtionde har därmed ökat.

Om man tar i beräkning de historiska säsongsmässiga svängningarna och att pandemin pågår fortfarande, så är det stor sannolikhet för lägre priser på olja i höst och vinter.

Tittar man på volymprofilen, så visar den två viktiga nivåer där volymhandeln varit större, nämligen vid 68 $/fat och 43 $/fat. Jag tror att augusti månad kommer att balansera på 68 $/fat och att i september, ökar nedgången både i volym och kraft om denna nivå bryts. Snittet för en nedgång under september månad ligger runt -10% och vi har tidigare sett fall på -33%(under finanskrisen 2008). Tror personligen att september(-19%) och november(-22%) kommer att vara värst, om vi ser tillbaka på historiken.

Jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att vi har 5 röda månader att se fram emot. Jag kan inte blunda för vad statistiken säger, även om det kan tolkas väldigt pessimistiskt, speciellt nu när oljan är super-bullish.

Bryts 39 $/fat i november är det stor sannolikhet att vi ser kurser kring eller till och med under 33 $/fat i december-januari och kan konstatera ett ras mellan -45% och -56% räknat från juli-månads stängning.

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================
Kommentera:
I fredags låg kursen på 64,76 och var väldigt nära på att slå augustirekordet från 2008.

Månaden är dock inte över än och jag tror fortfarande, som jag beskrev i texten ovan, att månaden kommer att balansera kring 68 $/fat och stänga runt det området.

Om analysen är korrekt, så bör september månad bjuda på hög volatilitet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.