Investoz

UKOIL - risk för en halvering av oljepriset i höst-vinter

Kort
TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
Oljepriserna har tidigare haft en förutsägbar säsongsmässig svängning. De steg på våren-sommaren, eftersom oljehandlare räknade med en större efterfrågan under just sommaren. När priset nådde en högre topp i slutet på augusti, sjönk priserna sedan under hösten och vintern drastiskt.

Oljepriset har blivit alltmer volatilt de senaste 20 åren, tack vare oväntade svängningar i de faktorer som påverkar oljepriset. Faktorer som påverkat oljepriserna, förutom säsongsmässiga svängningarna har annars varit:

* stigande amerikansk oljeproduktion
* minskad produktion för OPEC
* förstärkning av dollarn.

Corona -pandemin, påverkade kraftigt efterfrågan på olja när hela världsekonomin sattes i paus. Samtidigt som efterfrågan försvann, sköt oljeproduktionen i taket, vilket skapade stora lagringsbekymmer och priset på olja sjönk som en sten. För första gången i historien hamnade råoljeterminer på -40 $/fat och USOIL på 0, 01 $/fat när priset på oljan kollapsade.
Det är en fysisk verklighet på oljemarknaden att olja som pumpas upp måste konsumeras eller lagras. Annars kommer kostnaden för lagring av oljan så småningom att överstiga kostnaden för oljebolagen för att helt enkelt ge bort den till behövande eller till och med betala för att bli av med den.
Pandemin visade för första gången hur sårbart och ineffektivt olja är som energikälla, och sannolikheten för strandade oljetillgångar inom detta årtionde har därmed ökat.

Om man tar i beräkning de historiska säsongsmässiga svängningarna och att pandemin pågår fortfarande, så är det stor sannolikhet för lägre priser på olja i höst och vinter.

Tittar man på volymprofilen, så visar den två viktiga nivåer där volymhandeln varit större, nämligen vid 68 $/fat och 43 $/fat. Jag tror att augusti månad kommer att balansera på 68 $/fat och att i september, ökar nedgången både i volym och kraft om denna nivå bryts. Snittet för en nedgång under september månad ligger runt -10% och vi har tidigare sett fall på -33%(under finanskrisen 2008). Tror personligen att september(-19%) och november(-22%) kommer att vara värst, om vi ser tillbaka på historiken.

Jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att vi har 5 röda månader att se fram emot. Jag kan inte blunda för vad statistiken säger, även om det kan tolkas väldigt pessimistiskt, speciellt nu när oljan är super-bullish.

Bryts 39 $/fat i november är det stor sannolikhet att vi ser kurser kring eller till och med under 33 $/fat i december-januari och kan konstatera ett ras mellan -45% och -56% räknat från juli-månads stängning.

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================
Kommentera: I fredags låg kursen på 64,76 och var väldigt nära på att slå augustirekordet från 2008.

Månaden är dock inte över än och jag tror fortfarande, som jag beskrev i texten ovan, att månaden kommer att balansera kring 68 $/fat och stänga runt det området.

Om analysen är korrekt, så bör september månad bjuda på hög volatilitet.

Kommentarer

@Investoz , hur ser du på att Kina flyttat ut stora delar av BTC-miningen till länder som har handelsblockader på bl.a. olja och som nu ser möjligheten att pumpa upp all olja så fort som möjligt.
Dvs, dom behöver inte vänta på att världen efterfrågar olja när man nu kan bränna upp den direkt och omvandla den till BTC. Den efterfrågan styrs ju bara av den takt som BTC-farmarna i växer.

Och... kommer fler länder (som inte har miljö/CO2-restriktioner) att haka på trenden eller finns det andra krafter?

(jag vet för lite om drivkrafterna kring olja)
Svara
Investoz UggelFX
@UggelFX, Intressant fråga, bra frågor skapar intressanta diskussioner, vilket är stimulerande och kul. Ska också säga det, att jag inte är någon expert på området, men är väldigt intresserad och ska försöka ge ett bra svar på vad jag tror.

Kina hade de största BTC "mines" i världen fram till 2017 om jag inte har helt fel. Dessa var lokaliserade i de delar av landet där man bokstavligen omvandlade kolenergin till pengar(BTC). Bitmain var en av de största Bitcoin fabrikerna i Kina på den tiden, och deras enorma lagerindustrier med tusentals datorer, stod för närmare 4% av all datorkraft i Bitcoin nätverket. På grund av den stora energiförbrukning som krävdes för "mining", så hade också produktionen en stor miljöpåverkan, då kol hade används till att skapa BTC, och stod för 0,4% av all världens energiförbrukning.

Men detta år har det skett stora förändringar. Den kinesiska staten förbjöd företag som sysslade med BTC mining av många olika anledningar, dels för att staten var orolig för potentiell konkurrens om den digitala yuanen som kinesiska centralbanken lanserat och att den kraft-hungriga verksamheten inom bitcoin mining som skadade miljön allvarligt. Vidare menade man också att kryptovalutor störde den ekonomiska ordningen och att den underlättar olagliga tillgångsöverföringar och penningtvätt.

Det är nu ett vakuum som helt plötsligt har uppstått, där den globala produktionen hade sjunkit med 40-50% efter förbudet.

Så, svaret på din fråga om Kina tänker pumpa upp olja och bränna det för att skapa BTC är högst osannolikt, om jag nu förstod din frågeställning korrekt.
Svara
UggelFX Investoz
@Investoz, ok nästan.. det jag säger är att de kinesiska företagen, även de som utgör poolerna, har flyttat sin verksamhet till t.ex Kazakstan, Ryssland, Iran och ser snart ut att vara i full produktion igen.

https://www.statista.com/statistics/1200477/bitcoin-mining-by-country/

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart/2021

Iran minear på olja liksom andra länder med oljeindustri som står under blockad. Det är nog slutmineat på kinesisk mark, men de kinesiska företagen fortsätter utomlands, på bl.a olja.

Överskott av oljeproduktionskapacitet i takt med en alltmer fossilfri värld hanteras enklast med mining.
Svara
Investoz UggelFX
@UggelFX, Ok, jag missförstod dig.

Absolut, visst är det så att verksamheten har flyttats precis som du säger. Samtidigt har miningen även flyttats till USA(Texas bl a) och Kanada. De senaste 3-4 åren har man omvandlat fossila bränslen till direkta pengar, i synnerhet nu där oljeländer som står under blockad ser en möjlighet att göra pengar utan att förhandla med andra länder. Vad annars ska de göra, när de står under hårda sanktioner? Man flyttar endast problemet någon annanstans istället för att lösa de.

Om det kommer till den grad att man inte längre har kapacitet eller vilja till att mätta marknaden med olja, då allt mer går till BTC mining och hårdare syn på fossila bränslen, så kommer tillväxten att minska kraftigt vilket leder till att vi tvingas att anpassa oss till nya levnadsstandarder. Om man dessutom gör det i ett skedde där hela den globala infrastrukturen är byggt på fossila bränslen och som idag står för 60% av all energiförbrukning, så skapar vi oss själva en global undergång. Övergången till grön energi går för långsamt pga av detta.

Om det redan inte är uppenbart för många, så pågår krig på många olika plan. Riktiga krig, med enorma flyttvåg som sätter stor press och problem runt om i Europa och länder i direkt anslutning till dessa konfliktområden. Handelskrig, där Kina kontrollerar mer eller mindre exporten. Klimatkrig, grön energi vs fossilt. Valutakrig, crypto vs fiat valutor.

Vem som vinner i alla dessa konflikter spelar föga roll, det är den stora massan människor som i slutändan alltid blir lidande oavsett hur det går, som alltid.
Svara
Riktigt bra sammanställning och analys 😄 hoppas dock på en 75USD peak innan nedgången men med all osäkerhet just nu och med en hygglig mängd bullish artiklar på ämnet blir nog 75 riktigt svårt. Ska bli intressant hur OPEC+ ställer sig till priserna under deras nästa sammankomst
Svara
@Kreltin bearish*
Svara
Investoz Kreltin
@Kreltin, Tack så mycket! OPEC gör lite som de vill och agerar farligt många gånger. De visste mycket väl att en ökad oljeproduktion när pandemin startade, skulle ge de ännu en möjlighet för att få skifferoljebolagen att gå omkull, vilket de lyckades med. Går priset ner under 20$/fat går skifferoljebolagen inte runt och behöver stänga. Jag hade velat lägga upp ett annat scenario också, där OPEC kraftigt minskar produktionen, vilket kommer driva upp oljepriset över all time high (147$/fat), men ser inte det som ett troligt scenario just nu. Men vi får se till hösten vad som sker.
+1 Svara
@Investoz att höra din tes om ett 147$ ATH hade varit extremt stimulerande att läsa. I min vildaste drömmar hade jag aldrig kunnat spekulerat om en sådan ökning, men allt i sinom tid 😄
Svara
Investoz Kreltin
@Kreltin, Det hade varit extremet manodepressivt att först publicera en extrem pessimistisk analys, för att i samma analys publicera en extrem positiv analys för UKOIL. Men om jag ska kort sammanfatta det, så är jag orolig för konflikter mellan oljeproducenter och stater som kommer att ha strängare koldioxidskatter(likt kärnkraften i Sverige), i syfte att göra olje mindre gynnsam och jämna ut konkurrensen mellan grönenergi och fossil energi. Redan efter att Biden tillträdde som president så förbjöd han alla nya leasing- och borrningstillstånd för olja och gas på amerikanska mark och vatten i 60 dagar. Oljepriset fick motsatt effekt och drev oljepriset upp. Att lägga allt högre koldioxidskatter framöver för att ge plats för den grönare energin i ett läge då gas, olja och kol fortfarande driver ca 60% av världsekonomin och att länder som Kina, Indien, mm skriker efter tillväxt, kommer att ge bränsle för ett kanske ännu värre scenario, nämligen att priset istället går upp kraftigt, gissningsvis närmare 200$/fat. Men, tur att jag var optimistisk pessimistisk, med att endast lägga upp det första scenariot. :D
+2 Svara