Förutsägelser och analys

TIllgång och efterfrågan

Utbud och efterfrågan är en av de viktigaste strategierna som används i handeln. Det fokuserar på de antika lagarna om utbud och efterfrågan och hur priset rör sig på en fri marknad. Grunden för denna strategi är att mängden av ett instrument som är tillgängligt och önskan från köpare att köpa det, driver priset. Den identifierar zoner i diagrammet där efterfrågan överväger utbudet (efterfrågezon), där priset drivsupp eller där utbudet överväger efterfrågan (utbudszonen) där priset drivs ned. De flesta handlare som använder utbud och efterfrågan väntar på att priset kommer in i dessa zoner, där stora köp- och försäljningsaktiviteter har ägt rum, innan de själva går in i en lång eller kort position.
 
Det är meningsfullt att köpa i en efterfrågezon och att sälja i en utbudszon, men kom ihåg att nya zoner är mer effektiva än beprövade. De kan användas som inträdeszoner för en fortsatt trend eller som utträdeszoner för en föränderlig trend. Affärer kan göras aggressivt eller försiktigt, var och en med sina egna regler för inträde och utträde. TradingView har ett smart ritverktyg som gör det möjligt för användare att visuellt identifiera dessa nivåer i ett diagram.
Visa fler idéer
1
23
...
10
1
2
...
10