Oscar1993

Demandzon som kan testas i snar framtid

Lång
FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Har ritat ut en demandzon. Zonen ligger exakt innan den stora expantionen i priset men rätt högt upp i den stora rörelsen vilket gör att jag kommer vara lite försiktigare när jag går in i tradet och hur jag sätter stop och target.

Det som också kan påverka hur jag sätter target är priset tar sig ner till zonen. Bildas många nivåer och motstånd på väg ner kan det bli svårare att sätta bra target.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.