OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Tror tyvärr inte att SBB har bottnat än, finns likviditet att hämta på båda sidor kring där vi är just nu. Plocka uppsidan och vända vid OBn. Sedan ner till nedersta OBn.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.