Förutsägelser och analys

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är en av de mest använda teknikerna i teknisk analys baserad på ett koncept som är lätt att förstå men svårt att behärska. Den identifierar prisnivåer där historiskt sett priset reagerade antingen genom att vända eller åtminstone genom att bromsa ner och tidigare prisbeteende på dessa nivåer kan lämna ledtrådar för framtida prisbeteende. Det finns många olika sätt att identifiera dessa nivåer och tillämpa dem i handeln. Stöd- och motståndsnivåer kan vara identifierbara vändpunkter, överbelastningsområden eller psykologiska nivåer (runda nummer som handlare hänvisar till betydelse). Ju längre tidsram, desto mer relevanta blir nivåerna.
 
Att hitta de viktigaste kan ta många timmars träning. De finns på grund av tillströmning av köpare eller säljare vid viktiga vändpunkter. Det faktum att dessa nivåer byter roller mellan stöd och motstånd kan användas för att bestämma marknadens omfång, omvänd handel, studsar eller utbrott. Var och en av dessa affärer har sina egna regler för in- och utträde. TradingView har ettsmart ritverktyg som gör det möjligt för användare att visuellt identifiera dessa nivåer i ett diagram.
Visa fler idéer
1
23
...
22
1
2
...
22