Spotify Technology S.A SPOT

SPOT NYSE
SPOT
Spotify Technology S.A NYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Tekniska tjänster
Bransch: Internetprogramvara / tjänster
Spotify Technology SA är en digital musiktjänst som erbjuder musikälskare omedelbar tillgång till en värld av musik. Företaget erbjuder musik som Premium och Annonsstödd musik. Premiumabonnemanget erbjuder abonnenter obegränsad, högkvalitativ online och offline streaming av musik och podcasts på datorer, surfplattor och mobila enheter, användare kan ansluta via högtalare, mottagare, tv-apparater, bilar, spelkonsoler och smarta klockor. företaget erbjuder också en musiklyssningsupplevelse utan reklamavbrott. Annonsstödd musik ger användarna begränsad on-demand online-åtkomst till musik och obegränsad online-åtkomst till podcasts på sina datorer, surfplattor och kompatibla mobila enheter. Det tjänar också både som en kanal för att skaffa premiumabonnenter och som ett robust alternativ för användare som inte kan eller vill betala en månatlig abonnemangsavgift men som ändå vill ha tillgång till ett brett utbud av högkvalitativt ljudinnehåll. Företaget grundades av Daniel Ek och Martin Lorentzon i april 2006 och har sitt huvudkontor i Luxemburg.