AktieAI

Spotify - Veckodiagram

Lång
NYSE:SPOT   Spotify Technology S.A.
Det här är en teknisk analys på Spotify i veckodiagrammet.

Viktiga stöd-/motståndsnivåer har markerats med streckade gula linjer, ju tjockare desto viktigare nivå.

Viktiga Fibonacci nivåer har också ritats upp. De kommer också att agera som eventuella stöd/motstånd.

Vi kan se att kursen har fallit ner till en viktig stödnivå runt 155 kr som agerade som motstånd från Feb 2019 till Maj 2020. Nu när candeln på veckan har stängt ser vi en "Spinning Bottom" med ganska långa svansar, vilket just på den här nyckelnivån kan indikera en reversal.

Vi kan också se att Fibonacci 0,786 (168,73 kr) i cyan, har också agerat som stöd och avvisat en stängning på lägre nivåer de senaste 2 veckorna.

Tittar man på RSI, befinner den sig på översåld nivåer.

Det är också intressant att notera att de största volymerna sen uppgången efter Maj 2020 befinner sig någonstans mellan 215 - 281 kr, vilket kommer att som en magnet dra upp kursen till sig.

Om vi zoomar in på dagdiagrammet i bilden nedan, ser vi också en candlestick-formation som indikerar en vändning. Dessutom kan vi se positiv divergens i RSI, MACD och MACD Histogrammet.

Jag är väldigt positiv till aktien och tycker att den är mycket attraktiv på dessa nivåer. Jag tror på en reversal uppåt. Det kan hända att 155 kr stödet kanske testas om men det kan mycket väl hända att det inte gör det och kursen rekylerar upp nu.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.