RoboMarkets

Streaming av musik växer. Aktie-idé 31/01/2024

BATS:SPOT   Spotify Technology S.A.
UBS har uppgraderat sin rekommendation på Spotify Technology S.A. till "Köp". Analytiker tror att effektiviseringsinitiativen kommer att ge positiva resultat. De är övertygade om fortsatt marginalexpansion och mer robusta resultattrender för bolaget under de kommande åren. Bolagets verksamhet är transnationell och geografiskt diversifierad. Därmed kan även Spotifys intäkter växa.

Så idag kommer vi att kika på grafen för Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT).

På D1-tidsramen har stöd bildats vid 202,30 med motstånd vid 219,20. Det finns en sannolikhet för en korrigerande nedgång i kursen till nivån 209,95.

På H1-tidsramen kan en återhämtning från 209,95-nivån sätta ett kortsiktigt mål för en prisökning på 239,19 medan det på medellång sikt kan ligga runt 252,51.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66.02 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.