NYSE:SPOT   Spotify Technology S.A
Man slutar inte använda denna tjänst på grund av Corona så jag köper en post, eventuell stoploss vid stängning under röd area-

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.