Boeing Company (The) BA

BA NYSE
BA
Boeing Company (The) NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BA aktiediagram

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Elektronisk teknik
Bransch: Rymd & försvar
Boeing Company är ett flygbolag. Bolagets segment omfattar kommersiella flygplan; Försvar, rymd och säkerhet (BDS), såsom Boeing Military Aircraft (BMA), Nätverks- och rymdsystem (N & SS) och Global Services & Support (GS & S) och Boeing Capital (BCC). Segmentet Commercial Airplan utvecklar, producerar och marknadsför kommersiella jetflygplan och ger relaterade supporttjänster till den kommersiella flygbranschen. Segmentet Commercial Aircraft producerar också kommersiella flygplan och erbjuder en familj av kommersiella jetfly. BDS-segmentets verksamhet omfattar forskning, utveckling, produktion, modifiering och support av produkterna och relaterade system. BMA-segmentet är engagerat i forskning, utveckling, produktion och modifiering av bemannade och obemannade militära flygplan och vapensystem. BCC-segmentets portfölj består av utrustning under operationella leasingavtal, finansiella leasingavtal, noter och andra fordringar, tillgångar som innehas för försäljning eller omförhandling och investeringar.