RoboMarkets

Coca-Cola-aktien: ska vi förvänta oss utdelningstillväxt?

BATS:KO   Coca-Cola Company (The)
Coca-Cola Co. rapporterade en kvartalsvis intäktsökning på 8% till 12 miljarder USD och en ökning av nettovinsten per aktie med 9% till 0,71 USD, vilket potentiellt leder till framtida utdelningstillväxt. Med tanke på bolagets status som utdelningsaristokrat kan denna utveckling bli en faktor för kapitaliseringstillväxt.

Så idag föreslår vi att du tittar på Coca-Cola Co. (NYSE: KO).

I daily-grafen bröts stödet vid 58.37 igenom igår, den 12 december, och motstånd bildades vid 59.11. Det fanns en dragkamp mellan bulls och bears vid dessa nivåer för att fortsätta en uppåtgående trend. Om kurserna konsolideras över 58,37 kan aktien nå sitt historiska maximum.

I timmes-grafen kan det första målet för prisökningen sättas till 63,28, medan det på medellång sikt kan sväva runt 67,10.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.