RoboMarkets

Industrisektorn är het. Aktieidé 2024-02-06

BATS:CAT   Caterpillar
Tillverkaren av tung utrustning Caterpillar Inc. rapporterade en justerad vinst per aktie på 5,23 USD för Q4 2023. Bolagets intäkter uppgick till 17,07 miljarder USD med en särskilt robust försäljning i Nordamerika. Aktier i industriföretag som Caterpillar är nu eftertraktade. Efter en så stark rapport nådde Caterpillar aktien all-time highs.

Så idag föreslår vi att vi tittar på grafen för Caterpillar Inc. (NYSE: CAT).

På D1-tidsramen har stöd utvecklats vid 299,93 men motstånd måste fortfarande bildas. Det finns en stor sannolikhet för en korrigerande nedgång i kursen till nivån 305,73 vilket tidigare fungerat som motstånd.

På H1-tidsramen kan en återhämtning från 305,74-nivån sätta ett kortsiktigt mål för en prisökning till 334,00 medan det på medellång sikt kan ligga runt 350,00.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66.02 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.