RoboMarkets

Apple har pressats. Handelsidé för 2024-01-09

BATS:AAPL   Apple
Det amerikanska justitiedepartementet förbereder sig för att inleda ett storskaligt antitrustärende mot Apple Inc. Denna åtgärd föranleds av Apples dominerande ställning på marknaden och de åtgärder företaget har vidtagit för att skydda sin verksamhet.

Som rapporterats av CNBC har investeringsspecialister på Piper Sandler reviderat sin prognos för priset på Apple Inc.-aktier och sänkt det från 220 USD till 205 USD. Bolaget riskerar böter och nödvändigheten att omstrukturera sin verksamhet.

På lång sikt kan denna situation leda till en intäktsminskning. Men om Apple vinner kan det ge ett kraftfullt uppsving för aktien.

Så idag kommer vi att titta på Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

I daily-grafen (D1) finns en märkbar nedåtgående trend. Motstånd har bildats vid 194,66, med stöd på 180,18. Med tanke på det övergripande sentimentet med bakgrund mot den mjuka tonen från den amerikanska centralbanken, kan trenden för aktien vända uppåt. Dessutom är målområdena som tillhandahålls av analytiker också betydligt högre än de nuvarande indikatorerna.

I timmes-grafen (H1), om det finns en återhämtning från 173,60-nivån, kan det kortsiktiga målet för en prisökning sättas till 189,06, medan det på medellång sikt kan sväva runt 205,00.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66.02 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.