Microsoft Corp. MSFT

MSFTNASDAQ
MSFT
Microsoft Corp.NASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Technology Services
Bransch: Packaged Software
Microsoft Corp. bedriver utveckling och support av mjukvara, tjänster, enheter och lösningar. De verkar inom följande segment: Produktivitet och affärsprocesser, molntjänster och mer personlig databehandling. Segmentet Produktivitet och affärsprocesser omfattar produkter och tjänster i företagets portfölj av produktivitets-, kommunikations- och informationstjänster som omfattar en mängd olika enheter och plattformar. Segmentet molntjänster avser företagets offentliga, privata och hybridtjänster och molntjänster som kan driva modern verksamhet. Segmentet mer personlig databehandling omfattar produkter och tjänster som är inriktade på slutanvändare, utvecklare och IT-personal på dem. Företaget erbjuder också operativsystem, produktivitetsapplikationer för olika enheter, serverapplikationer, affärslösningar, skrivbordsverktyg för hantering av datorer och servrar, verktyg för programvaruutveckling, videospel, persondatorer, surfplattor, spel- och underhållningskonsoler, andra intelligenta enheter och relaterade tillbehör. Företaget grundades 1975 av Paul Gardner Allen och William Henry Gates III och har sitt huvudkontor i Redmond, WA.