Linus3230

Microsoft - Korrektion på minst 10%

Kort
NASDAQ:MSFT   Microsoft Corp.
Det är starka händer som säljer ned Microsoft . Jag förväntar mig inget annat än en korrektion på minst 10%. Vi ser även att vi håller på att få ett death cross i grafen.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.