NASDAQ:MSFT   Microsoft Corp.
Pris bröt igår över en trippeltopp dvs det är inte helt fel läge för en lång position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.