kwest

Bitcoin HTMBS™ (Högst Tvivelaktig Mega Bullish Spekulation ™)

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Har suttit och roat mig med att försöka kartlägga Bitcoins historiska cykler och prisutveckling.

Notera att min framtida projektion mest är på skoj och som syns mega-bullish, men den visar tre potentiella banor priset skulle kunna följa om BTCUSD skulle få totalt frispel och fortsätta röra sig mellan övre och nedre delen av trendkanalen.

Skulle priset å andra sidan bryta ut under trendkanalen är vi inne i en potentiell bearish trend istället, så den fungerar som en bra stop loss nivå för den lite mer långsiktige som tolererar större swings.

En annan trend jag upptäckte är att botten av båda cyklerna varit nära första toppen i samma cykel; vilket jag ritade ut i framtidsprojektionerna också.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.