Ekonomiska cykler

Handelsidéer 15
Utbildningsidéer 1

Förutsägelser och analys

Ekonomiska cykler

Cykler är långsiktiga fluktuerande aktiviteter med 4 olika perioder: förbättring, välstånd, lågkonjunktur och depression. Dessa perioder kan anta olika namn, men de grundläggande begreppen förblir desamma. I förbättringsfasen vänder vi från depression till välstånd. Vi ser vanligtvis stigande ekonomiska aktiviteter, ökad produktion och investeringar och en ökning av inkomst och sysselsättning. I välståndsfasen ser vi vanligtvis stigande räntor, inflation, övergripande ekonomisk optimism, ekonomisk aktivitet och hög inkomst.
 
I lågkonjunktursfasen vänder vi oss från välstånd till depression. Vi ser vanligen fallande krav, inkomstminskning, lågt ekonomiskt förtroende och fallande aktiemarknader. I depressionsfasen ser vi vanligtvis en minskning av konsumtion och efterfrågan, fallande räntor, deflation, ekonomisk pessimism och låg inkomst. Cykler kan användas för att hitta de bästa aktierna att investera i, baserat på vilken typ av sektorer och företag som bedriver bättre under vilken period, t.ex. konjunkturbestånd i förbättringsfasen och defensiva aktier under lågkonjunkturfasen.