kwest

Guld USD - Det långsiktiga bullcaset

Lång
FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld visar tendenser på en begynnande långsiktig makrodriven bullish trend . Den lila trendkanalen och röda pilen visar vad jag tror är realistiska mål på några års sikt. Skulle global makro skifta så pass mycket att det gynnar guld ytterligare så kan jag se den svarta trendkanalen och orangea pilen realiseras.

Skulle vi å andra sidan vända neråt igen så är givetvis denna analys felaktig och den risken finns som vanligt alltid. Jag är i skrivande stund tungt investerad i guld sedan $1840. Jag är beredd att behålla min position så länge vi inte passerar $1720.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.