kwest

Guld USD - Det långsiktiga bullcaset

Lång
kwest Uppdaterad   
FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld visar tendenser på en begynnande långsiktig makrodriven bullish trend. Den lila trendkanalen och röda pilen visar vad jag tror är realistiska mål på några års sikt. Skulle global makro skifta så pass mycket att det gynnar guld ytterligare så kan jag se den svarta trendkanalen och orangea pilen realiseras.

Skulle vi å andra sidan vända neråt igen så är givetvis denna analys felaktig och den risken finns som vanligt alltid. Jag är i skrivande stund tungt investerad i guld sedan $1840. Jag är beredd att behålla min position så länge vi inte passerar $1720.
Trade stängt: Stopp nått:
Denna trade blev stoppad vid $1720 och är inte längre aktiv. Snabbt stigande räntor är ett problem för guld och nu är Fed väldigt aggressiva för att tämja inflationen och andra banker världen över följer efter.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.