Förutsägelser och analys

Trendlinjer

Trendlinjer kan användas för att identifiera och bekräfta trender. En trendlinje förbinder minst 2 prispunkter i ett diagram och brukar förlängas framåt för att identifiera lutande områden av stöd och motstånd. Linjer med positiv lutning som stöder prisrörelsen visar att efterfrågan ökar. Så länge prisåtgärden stannar över denna linje har vi en haussetrend. Linjer med en negativ lutning som fungerar som motstånd mot prisrörelsen visar att nettoutbudet ökar. Så länge prisrörelsen stannar under denna linje, har vi en baissetrend.
 
Priset prövar vanligtvis en lutande trendlinje flera gånger tills den bryts, vilket kan skapa ett ombyte i trenden. Ju fler punkter det finns att ansluta, desto starkare blir en trendlinje. Olika strategier har olika regler för hur långt isär de anslutna prispunkterna kan vara och huruvida man ska ansluta vekar eller ljuskroppar, men alla trendlinjer bryts så småningom. TradingView har ett smart ritverktyg som gör det möjligt för användare att visuellt identifiera trendlinjer på ett diagram. Detta verktyg kan också användas för att illustrera trender på indikatorer.
Visa fler idéer
1
23
...
6
1
2
...
6