OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Kortsiktigt target (1M): 32kr
Långsiktigt target (6M): 40kr, touch av 200SMA
Stop loss: 25,725kr

Har haft ögonen på Embracer ett bra tag nu och först i fredags tog jag en long position då Embracer väntas göra en stor move (åt något av hållen)


Positiva aspekter:
  • Våg II retracar endast 61,8% och inget candle stänger under vilket tolkas bullish då 76,4% och 85,4% är mycket vanligare retracements i våg 2.

  • 10EMA, 20EMA, 50SMA, 200SMA har tightat till sig ordentligt vilket görs i början av en större move efter att volatiliteten minskat.

  • Aktien har byggt en bas under flera månaders tid med higher lows och med ett positivt kvartal i ryggen kan basen lämnas.


Negativa aspekter:
  • Aktien handlas i en stark nedåttrend och gjort i flera år.

  • Fortsatt Witch Hunt på Wingefors om att vara en säkerhetsrisk för landet.

Jag tror måndag blir en viktig dag för hur detta kommer utspela sig och förväntar mig stark kraft uppåt.

Går Embracer under 25,725 invalideras den här specifika Elliott Wave counten och aktien är i en fortsatt korrektiv fas. Kommer då att ta förlusten även om jag är bullish på Embracer fram tills att den går under 24.
@GenereraDeg på Twitter

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.