swedetrade_

Tesla omslag eller rasar den mer?

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla
studsar tesla på första stödet vid 1004 och får rekyl upp?
man kan ta en postion på linjen med väldigt tajt stopp.
Första profit är trendlinjen går den över är nästa motstånd 1085-90

Håller inte första linjen kan man få rekyl på undre linjen samma där tajt sl skillnad första motstånd är 1004 istället.

Jag kör med hävstång produkter så behöver små rörelser.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.