Tesla, Inc TSLA

TSLA NASDAQ
TSLA
Tesla, Inc NASDAQ
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TSLA diagram

Handla TSLA med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Konsumentvaror
Bransch: Motorfordon
Tesla, Inc ägnar sig åt design, utveckling, tillverkning och försäljning av elektriska fordon, energiproduktion och lagringssystem. Företaget tillhandahåller också servicecenter för fordon, laddningsstationer och självkörningsförmåga. Företaget är verksamt inom följande segment: Fordon samt energiproduktion och lagring. Fordonssegmentet omfattar design, utveckling, tillverkning och försäljning av elfordon. Segmentet Energiproduktion och lagring omfattar design, tillverkning, installation, försäljning och uthyrning av stationära energilagringsprodukter och solenergisystem samt försäljning av el som genereras av solenergisystemen till kunder. Företaget utvecklar produkter för energilagring för användning i bostäder, kommersiella anläggningar och elnät. Företaget grundades av Jeffrey B. Straubel, Elon Reeve Musk, Martin Eberhard och Marc Tarpenning den 1 juli 2003 och har sitt huvudkontor i Palo Alto i Kalifornien.