RoboMarkets

Teslas bilar kan bli billigare. Hur är det med aktien?

BATS:TSLA   Tesla, Inc.
Tesla Inc' s VD, Elon Musk, tillkännagav planer på att starta produktionen av Tesla-bilar vid deras fabrik i Tyskland. Kostnaden för slutprodukten bör vara cirka 25 000 EUR.

För bolaget är detta en betydande händelse eftersom det höga priset på Tesla-bilar har varit en av företagets frågor sedan starten. Tesla skulle aldrig kunna konkurrera i budgetsegmentet med andra biltillverkare. Skulle Musks plan lyckas får företaget nya möjligheter till intäktsökning.

Därför är det ett utmärkt ögonblick att titta på Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) aktiediagram.

I daily-grafen (D1) har stödet bildats vid 194,67, med motstånd på 222,05. Kurserna konsoliderades över den avgörande korrigeringsnivån på 210,41, vilket kan indikera ytterligare tillväxt i aktiekurserna.

I timmes-grafen (H1), finns det en återhämtning från 222,05-nivån och den uppåtgående trenden fortsätter, kan det kortsiktiga målet för prisökningen vara 234,38. På medellång sikt kan målet för en prisökning sväva kring 257,31.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.