Linus3230

Tesla swing - 40% uppsida

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Trodde aldrig jag skulle bli positiv till Tesla , men nu är vi här!

Jag vill se mer nedgång i Tesla till $126-146 för att sedan göra en större uppsida till $180-200 (den gröna zonen), vilket är fullt rimligt då vi även möts av RSI kring 30 punkter och stora demands.

På längre sikt kan vi se $238-272 den ljusblåa zonen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.