Tobbe999

Tesla kortsiktig karta

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Vi har klivit ner en del nu i Tesla och även fyllt ett gap nedåt. Vi befinner oss i ett stödområde och tror därför att vi ska upp till dom gröna utritade motstånden. Rsi är på översålda nivåer och bör leta sig uppåt. Bryts blåa stödboxen blir analysen ogiltig. Lycka till
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.