Teknisk analys

Förutsägelser och analys

Teknisk analys

Teknisk analys är ett tradingverktyg som används för att utvärdera värdepapper och försöka prognostisera framtida rörelser genom att analysera statistik som samlas in från tradingaktivitet, såsom prisrörelse och volym. Till skillnad från grundläggande analytiker som försöker värdera ett värdepappars egenvärde fokuserar tekniska analytiker på kartor över prisrörelser och olika analysverktyg för att utvärdera ett värdepappers styrka eller svaghet och prognostisera framtida prisförändringar.
 
Under åren har flera analytiska indikatorer utvecklats av analytiker i försök att exakt prognosera framtida prisrörelser. Vissa indikatorer är främst inriktade på att identifiera den nuvarande marknadsutvecklingen, inklusive support- och motståndsnivåer, medan andra fokuserar på att bestämma styrkan i en trend och sannolikheten för dess fortsättning. Vanligt använda tekniska indikatorer inkluderar trendlinjer, glidande medelvärden och momentumindikatorer som indikator för glidande medelkonvergensdivergens (MACD).