ItzLtd

TA: Roku

Lång
NASDAQ:ROKU   Roku, Inc.
Roku är en aktie aktie jag ser potentiell swing-trade i. Roku har den senaste tiden haft en större nedåtgående trend och vi kan nu identifiera rekordlåga EMA-värden samt extremt lågt momentum i RSI. VI kan nu se att rekylvåg-C förmodligen är slutförd då den gjorde ett perfekt återtest på ett urstarkt stöd på 340 dollar. Vi har också fått en stark teknisk köpsignal i MACD då den blåa signallinjen har korsat den orangea MACD-linjen. Jag ser det nu som att vi ska skapa impulsvåg-1 som jag personligen tror kan bli extended på grund av den långa nedåtgående trenden efter en överreaktion efter deras senaste rapport. Bryter vi oss över FIB: 0,382 (356,49) tror jag personligen att det kan gå snabbt uppåt, tills dess skulle jag avakta och se hur kursen reagerar på SMA200 som för tillfället är ett starkt stöd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.