Tobbe999

Mer fall i Oil Crude väntas

Kort
CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
Tror vi ska upp mot trendtaket för att sedan falla ner mot min blåa utritade stödbox. Det är en väldigt stark stödzon. Ser inga andra vägar att gå här.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.