Amazon.com, Inc AMZN

AMZNNASDAQ
AMZN
Amazon.com, IncNASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Retail Trade
Bransch: Internet Retail
Amazon.com Inc. tillhandahåller detaljhandelstjänster online. De verkar inom följande affärsområden: Nordamerika, internationellt och Amazon webbtjänst (AWS). Affärsområdet Nordamerika omfattar detaljhandelsförsäljning av konsumentprodukter och prenumerationer via webbplatser med fokus på Nordamerika, till exempel www.amazon.com och www.amazon.ca. Det internationella affärsområdet inriktar sig i stället på olika internationella webbplatser. Affärsområdet Amazon webbtjänst omfattar global försäljning av databehandling, lagring, databaser och AWS-tjänster för nystartade företag, företag, myndigheter och akademiska institutioner. Företaget grundades i juli 1994 av Jeffrey P. Bezos och har sitt huvudkontor i Seattle i staten Washington.