RoboMarkets

Kommer Amazon-aktien att fortsätta att stiga?

BATS:AMZN   Amazon.com
Analytiker på JPMorgan Chase tror på fortsatt tillväxt inom tekniksektorn under 2024. Företaget visar imponerande tillväxttakt i intäkter och nettoresultat. I förhållande till sin P/S-multipel (marknadsvärde i förhållande till intäkter) handlas Amazon.com Inc. lägre än tekniksektorn: 2,84 mot 5,38. Det verkliga värdet på aktien enligt detta skulle vara 206,49 USD.

Därför uppmärksammar vi idag charten för Amazon.com Inc. (AMZN).

I daily-grafen (D1) bildades en stödnivå vid 145,52 och motstånd bildades vid 154,85. Inom den nuvarande uppåtgående trenden försöker priset konsolideras över 149,46-noteringen, som tidigare fungerade som motstånd. Ett genombrott på 154,85 är mest troligt i framtiden.

I timmes-grafen (H1) kan långa positioner vara intressanta när nivån på 154,85 bryts med ett kortsiktigt mål på 163,75. På medellång sikt är det möjligt att hålla en lång position upp till 186,67.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.