Erikramberg

AMAZN bryter långt motstånd & MA200 i dagsgrafen

Lång
NASDAQ:AMZN   Amazon.com
AMAZON har under 2022 handlats i en långsamt nedåtgående trend. Nu bryts detta motstånd och MA200 så förhoppningsvis får vi se en del uppsida framöver. Hittar en del motstånd vid 124-128 så sätter min TP någonstans där mellan. SL sätter jag strax under motståndet på 100. R/R på denna trade ligger på (ungefär) 1.68.
Trevlig helg.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.