Adamnk

Amazon - Long setup (2023)

Lång
NASDAQ:AMZN   Amazon.com
Vi närmar oss stark HTF support på amazon nu, kommande veckor planerar jag en short term long vid $82, och en swing trade long om/när vi tar oss till $72. Vi har lite lokal support vid $87-88 där vi är nu, men över tid tror jag vi tillslut tar oss till $72 vilket är 61.6% draw down, bra value area för long term hold om man är intresserad av amazon.
Vill se dagsformen på börsen när vi närmar oss, uppdaterar denna när vi väl är där.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.