NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
mina tankar kring amazon

Kommentarer

Beskriv gärna i text också. Lättare att att få initial vägledning då.
Svara