LongLifeTrading

Teknisk Karta och Kompass för Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Det är full dramatik i Bitcoin. Upptakten som vi hade under noga uppsikt i maj visade sig slutligen vara en rälig björnflagga.


Handen på hjärtat så hade jag väntat mig en uppgång till åtminstone $35 000.


Vi hade flera tekniska anledningarna till detta, inklusive de utdragna extremlåga Fear & Greed-sentimenträkningarna från den senaste tiden. För när vi trodde att det inte fanns mer kräm i tuben kvar för björnarna så klämde de ut en dump om -34 % på bara en vecka.


Läget nu är extremt svagt. Detta ser vi inte minst i altcoins där Ethereum var nere och nosade blotta dolares från tresiffrigt. Den stora frågan nu är: Var exakt står vi i Bitcoin och vad kan vi rimligen förvänta framöver?

Först och främst handlas vi en god bit under EMA200-linjen på veckografen. Detta är en big deal.


En annan kritisk nivå är SMA225, vilken motsvarar ett år av börsöppen handel. Nu appliceras förvisso inte detta på Bitcoin (som ju är öppen dygnet runt varje dag på året), men den har likväl utgjort ett tillförlitligt golv rent historiskt. Vi ser till exempel här hur den funnit stöd varje gång hittills. Och här är vi nu igen där vi handlas srtax under denna linje, fast med fyra dagar kvar på candeln.


Det är många just nu som väntar sig någon form av tekniskt stöd i samband med den föregående ATH:n kring 19 500 dollar.


Om vi ska levla lite med marknaden, däremot, så är det många som sitter och väntar på samma sak. Detta i sig minskar sannolikheten att så sker - alltså att priset ens når så lågt i denna rörelse.

Tekniskt sett vore det däremot optimalt om vi kunde spika på ~19 500 (plus/minus, förstås) och därefter stänga på SMA225. Låt oss med det sagt avvakta och se hur veckan spelar ut sig.


Kollar vi vidare här på loggrafen på veckografen så ser vi att Bitcoin befinner sig i en stigande kanal som sträcker sig hela vägen tillbaka till all-time highen 2017.


Nu är kanalen förvisso inte perfekt. Inte heller är den tekniskt bekräftad eftersom den enbart har två touchar på varje sida (och där den andra touchen på nedsidan definitivt öär öppen för diskussion).


Likväl ger den en god hum om var vi kan förvänta oss ytterligare tekniskt stöd. Och vi snackar då kring 12-13 000 ballonger.


Härifrån finns det två sannolika scenarion av hur Bitcoin kan fortsätta. Märk väl att dessa är ungefärliga och enbart för illustrativa syften. Likasåväl ger de båda en god uppfattning om vad som ofta sker rent tekniskt efter den typ av utveckling vi sett hittills.

SCENARIO 1:

Antingen så studsar vi tillbaka och om så blir fallet så kan det ske fort.


Problemet är bara att jag inte tror det finns särskilt mycket nya kortningar på dessa nivåer. De flesta björnas är fullastade sedan betydligt högre nivåer och kortningskapitalet som tillkommit här torde vara förhållandevis begränsat.


Detta minskar därför chansen att vi ser en short squeeze, det vill säga att alla de som gått korta tvingas täcka sina positioner och köpa tillbaka dem igen i form av långningar. Sådana skapar ett köptryck som bäst kan beskrivas som en V-formation. Jag utesluter inte någonting sådant, men bedömer samtidigt chansen som låg.

Däremot ser jag en god sannolikhet att vi kan finna någon form av temporärt stöd här och påbörja en liten pump på uppsidan. Vi snackar här främst stöden kring EMA200, SMA225 samt den gamla ATH:n.

Det optimala scenariot vore därmot om vi, förutom att testa den gamla ATH:n, dessutom kan stänga veckans candle på plus, eller åtminstone tillbaka in i denna megafonformation. Ett sådant utfall vore väldigt bullish och skulle lägga en stor fakeout till den tekniska vågskålen. Och som vi vet sedan tidigare så tenderar fakeouts att röra sig aggressivt i den motsatta riktningen - i detta fall uppåt.

Fördelen med detta är oavsett att det kan skapa ett allmänt köpintresse, varpå vi oavsett vad kan se en relativt brant prisutveckling på uppsidan.


Här kommer jag stå redo med långpositioner. Fördelen är dessutom att den tekniska risken på nedsidan blir begränsad varpå vi kan applicera förhållandevis hög hävstång.

SCENARIO 2:

Den andra varianten är att vi fortsätter ned, finner stöd kring den gamla ATH:n kring ~$19 500 ...

... studsar upp och testar antingen den expanderande triangeln eller EMA200-linjen underifrån som motstånd …

... för att därefter dyka nedåt mot kanalgolvet kring 12-13 papp.


Där vore en studs klart sannolik. Och i samband med den så skulle EMA50-, -100- och -200-linjerna flätas samman och inverteras (alltså med 200:an överst, 100:an i mitten och 50:an underst för att poängtera en björntrend). Här räknar jag kallt med att vi åker på däng igen - alltså stordäng!- varpå vi därefter tuggar vidare nedåt i den 95-98-procentiga ras från ATH:n som jag pratat om flera gånger sedan början på 2020.


Just nu hänger allt på denna veckas candle. En grön candle kan mycket väl innebära ett snyggt upplägg för långningar. Röd candle bäddar däremot för fortsatta och ihållande nedgångar - såklart med mindre små tjurfällor och prispumpar däremellan.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.