Boomstonks69

Taurus Energy: Dags att vända efter förra sommarens turbulens?

NGM:TAUR.B   TAURUS ENERGY AB SER. B
Jag tycker att jag kan se en vändning i Taurus Energy, aktien har brutit uppåt i formationer och kanaler.

För det första har aktien dansat vid medelvärdet i nästan en månad och bildat mycket stark stöd.
Efter det har aktien distinkt brutit upp genom medelvärdet och varit där i 2 veckor och bekräftat att det finns intresse för aktien.
Och kollar man på årsskiftet ser man en stigande bottentrend.

Idag den 29 april hände dock något väldigt spännande!

kursen ger oss 3 köpsignaler!
1: Genombrott genom taket på den horisontella kanalen
2: Genombrott genom taket på vimpelformationen skapat på grund av stigande bottentrend
3: Genombrott genom taket på en fallande triangel

Med dessa 3 köpsignaler bör aktien testa motståndet på 0.38 därefter kommer motståndet på 0.43 (medelvärdet på en tidigare horisontell kanal) och sedan taket på denna kanalen som ligger på 0.48

Aktieägare väntar spänt på besked om avtalet med Indian Oil och FDA godkännande.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.