AktieAI

Evolution AB - Dagdiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Det här är en teknisk analys på Evolution AB i dagdiagrammet.

Vi kan se att kursen har rört sig i en fallande kanal (cyan) på ett tag och nu befinner den sig på den nedre kanten av kanalen. Samtidigt ser vi en fallande kil som har markerats i diagrammet och nu har kursen nått spetsen av kilen.

Dagens candle har inte stängt än, men jag tror att det kommer att bli en "Spinning Bottom", "Hammer" el. "Doji" candlestick när dagen stänger vilket indikerar en vändning på trenden. Om vändningen sker under dagen, kan vi se en stark blå candle istället som bryter ur kilen.

I min förra analys förklarade jag varför jag tyckte att det var sent att köpa sig in på kursen efter den initiala uppgången för jag trodde på ett kommande fall, vilket besannades. Nu tror jag att kursen har gjort en tillräckligt bra pullback och kommer att gå upp och det är ett bra läge att gå in om man tror på aktien.

Jag är positiv till aktien och tror på en uppgång härifrån, åtminstone till nästa motståndsnivå.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Jag själv hoppade ur när kursen nådde den markerade trendlinjemotståndet igår för jag riskerar aldrig numera att behålla aktien till rapportdagen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.