AktieAI

Evolution AB - Dagdiagram

Kort
AktieAI Uppdaterad   
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Det här är en teknisk analys på Evolution AB i dagdiagrammet.

Kursen konsoliderade under en längre period i en triangelformation som till sist bröt nedåt efter några falska utbrott och nedbrott.

Det som är intressant just nu är att kursen har rekylerat uppåt efter det branta fallet som stoppades av en av de större stödlinjerna.

Om man tittar på 4 timmars tidsram ser man att kursen rör sig i en stigande kil, vilket tyder på att kursen rör sig mot ett visst motstånd (EMA50 i orange) och kan eventuellt dra sig tillbaka en bit till minst nästa stödnivå runt 1096 ifall den håller. Den projicerade rörelsen är ritad med gröna pilar.

Ett annat scenario som har ritats med pilarna i cyanfärg är att kursen fortsätter en bit upp till runt 1250 där den möter en grupp av motståndslinjer som sammanfaller: Fibonacci 0,618 i orange, ett större motstånd (streckad gul linje), Fibonacci 0,618 i mörk grön, dag EMA200. Den här arean bör agera som ett starkt motstånd som kan eventuellt skicka kursen nedåt.

En tredje scenario är att kursen når upp ända till den stora triangels nedre kant som kommer att agera som ett starkt motstånd.

Jag har ritat två trendlinjer i rött från de senaste topparna i både grafen och RSI. Tittar man på RSI så har den redan brutit ut ur den trendlinjen, vilket är positivt och visar att momentum tilltar.

Tittar man på MACD, ser det bra ut men histogrammet har tappat litet momentum samt det återstår att se om den blåa linjen lyckas att ta sig över nollnivån.

Själv tycker jag att det är sent och hoppa på tåget just nu ifall man har missat det, för risken är ganska stor att säljarna kommer tillbaka ganska snart. Det är inte värt risken helt enkelt. Vill man gå in bör man vänta på en pullback och hoppa på en av de stödlinjerna som visar sig hålla.

Så jag är kortsiktigt negativ till aktien.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Se följande zoomad bild i 4 timmars tidsram:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.