WolfofFalkenberg

Cardano

Lång
WolfofFalkenberg Uppdaterad   
BITKUB:ADATHB   Cardano
Cardano är en "proof of stake" kryptovaluta (Cardano är "blockchain", ADA är myntet). Grundaren till myntet var bland annat med och skapade Ethereum. Anledningen till varför Cardano skiner ut från mängden är för att det inte bara är ännu en till "altcoin". Cardano är problemlösare som är just grunden till företagande. Att lösa problem i världen. Just Cardano fokuserar på tre huvudsakliga problem.
- Skalbarhet
- Interoperabilitet
- Hållbarhet
Med skalbarhet menar man att mer användare ger upphov till snabbare nätverk för att vara konsekvens med användare. Cardano löser detta genom "epochs". Det används genom att dela upp vem som bekräftar vissa "blockchains". Detta systemet är komplicerat men principen är att idéen är skalbar.

Interoperabilitet förespråkar för att man ska kunna ha en koppling mellan krypto. Deras lösning leder till att man kan "broa" Cardano till andra "blockchains" och föra transaktioner med krypto. Detta systemet kallas "KMZ sidechain protocol".

Det tredje problemet är hållbarhet. För att garantera systemets funktionalitet över tid. Cardano löser detta genom att exempelvis etablera en slags spargris som bidrar till de villiga att förbättra till nätverket. Alltså är Cardano med i det långa loppet. I nätverket tänker man på framtiden och det är oftast i företag där man har en långsiktig infinitiv plan som presterar bäst som att exempelvis vara den första som kolonisera mars (SpaceX) till skillnad från företag som endast har en finit plan att slå kvartalet.

Var Cardano skiljer sig från det liknande Ethereum är att Cardano siktar på lönsamhet. Det var också detta som splittrade skaparen från Ethereum och vad som fick han att skapa just Cardano. En annan aspekt är att det finns ett begränsat utbud av myntet. 45 miljarder mynt för att vara exakt till skillnad från Ethereum som har ett ökande utbud.

Cardano är ett pålitligt nätverk med riktiga målinriktade människor bakom. Nätverket har exempelvis ett samarbete med universitetet i Wyoming och Edinburgh. De har dessutom andra samarbeten. Den främsta är med New Balance för att använda deras nätverk för att validera autentiseringen av skorna.

Tekniskt
Tekniskt ser jag helt klart en Elliot Wave Expanded Flat. Efter en initial uppgång i kryptovalutan har vi haft en konsolidering i denna EW Flat. Just nu befinner vi oss i en fallande trend. Vi har sedan studsat på en större nivå som agerat som stöd sedan februari förra året. Det ska mycket till för att bryta detta stödet. Om vi faller under det ser jag självfallet mer nedgång men det ska mycket till för att bryta det ser jag. Jag ser att många kommer vilja köpa in sig runt dessa nivåer. Frågan som återstår är när och hur vi kommer bryta trendlinjen. Antingen tar man en mindre position nu eller köper man in sig vid utbrott. Bevaka.

Jag vill även tilläga att jag absolut inte är en expert inom krypto. Detta är min åsikt och jag uppmanar er läsare att göra din egna analys mer än någonsin. Allt just nu ser jag bero på vad andra gör och hur kryptomarknaden är. Läs på. Källorna jag använde för denna analys är främst Youtube.
Kommentera:
Under stöd, bör sjunka mera
Kommentera:
Cardano har brutit ur!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.